0989 05 05 05
bshai.net@gmail.com

Bệnh nhân được chữa thành công 1

Bệnh nhân được chữa thành công 1

Tiến sỹ Bác sỹ Phùng Thanh Hải chữa thành công cho Anh Đinh Trường Sơn mắc bệnh nhiều năm tại Hà Nội