0989 05 05 05
bshai.net@gmail.com

Đào Tạo

Suy Nhược Thần Kinh

Thạc sỹ Bác sỹ Phùng Thanh Hải chia sẻ về Suy Nhược Thần Kinh trên kênh VTV9 thuộc Đài Truyền Hình Việt Nam

Chi tiết
Hướng Dẫn Cán Bộ Y Tế Phần I

Thạc sỹ Bác sỹ Phùng Thanh Hải hưỡng dẫn cán bộ y tế của tỉnh Vĩnh Phúc 

Chi tiết
Hướng Dẫn Cán Bộ Y Tế Phần II

Thạc sỹ Bác sỹ Phùng Thanh Hải hưỡng dẫn cán bộ y tế của tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết