0989 05 05 05
bshai.net@gmail.com

Đào Tạo

Suy Nhược Thần Kinh

Tiến sỹ Bác sỹ Phùng Thanh Hải chia sẻ về Suy Nhược Thần Kinh trên kênh VTV9 thuộc Đài Truyền Hình Việt Nam

Chi tiết
Hướng Dẫn Cán Bộ Y Tế Phần I

Tiến sỹ Bác sỹ Phùng Thanh hải hưỡng dẫn cán bộ y tế của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

Chi tiết
Hướng Dẫn Cán Bộ Y Tế Phần II

Tiến sỹ Bác sỹ Phùng Thanh hải hưỡng dẫn cán bộ y tế của tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết