0989 05 05 05
bshai.net@gmail.com

Th.s Bs. Phùng Thanh Hải chia sẻ về đau đầu.

Th.s Bs. Phùng Thanh Hải chia sẻ về đau đầu.

Thạc sỹ Bác sỹ Phùng Thanh Hải đã dành thi gian chia sẻ về bệnh đau đầu cho anh chị em công sở.