0989 05 05 05
bshai.net@gmail.com

Chia Sẻ Kiến Thức

Ts. Bs. Phùng Thanh Hải chia sẻ về đau đầu.

Tiễn sỹ Phùng Thanh Hải đã dành thi gian chia sẻ về bệnh đau đầu cho anh chị em công sở.

Chi tiết
Chia Sẻ Trên VTV9

Tiến sỹ Bác sỹ Phùng Thanh Hải chia sẻ về Suy Nhược Thần Kinh

Chi tiết
Chia Sẻ Trên VTV9

Tiến sỹ Bác sỹ Phùng Thanh Hải chia sẻ về Rối Loạn Thần Kinh Thực Vật

Chi tiết
Chia Sẻ Trên VTV9

Tiến sỹ Bác sỹ Phùng Thanh Hải chia sẻ về Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Em

Chi tiết
Chia Sẻ Trên VTV9

Tiến sỹ Bác sỹ Phùng Thanh Hải chia sẻ về Tự Kỷ

Chi tiết