0989 05 05 05
bshai.net@gmail.com

BỆNH NHÂN ĐƯỢC CHỮA THÀNH CÔNG 2

BỆNH NHÂN ĐƯỢC CHỮA THÀNH CÔNG 2

Tiến sỹ Bác sỹ Phùng Thanh Hải chữa thành công cho Chị Hà Thị Oanh mắc bệnh nhiều năm tại Tuyên Quang